ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน  337 0 26 ก.ค. 2560
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร  1602 0 2 ก.พ. 2558
ฝากกล้องวงจรปิด จานดาวเทียมสระบุรีค่ะ  2843 0 16 ม.ค. 2558
นำเสนอโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือไหว้พระ  516 0 8 ม.ค. 2558
การเผาถ่านในเขตเทศบาล  2076 1 12 ธ.ค. 2556
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   682 0 5 ก.ค. 2556
  (1)