รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

วันที่ 17 พ.ย. 57 นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด เข้ารับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2557 เวลา 14.51 น. โดย คุณ สุพิชฌาย์ สวนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 756 ท่าน