พิธีเปิดศูนย์พัฒนาความรัก ความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง และร่วมกิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY ป้องกันไข้เลือดออก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 23 มิ.ย. 57 นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาความรัก ความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง และร่วมรณรงค์กิจกรรม BIG CLEANING DAY ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 10.46 น. โดย คุณ สุพิชฌาย์ สวนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 929 ท่าน