เทศบาลตำบลบางโขมด ร่วมมือกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางโขมด จัดเวทีประชาคมเพื่อความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2557 เวลา 13.20 น. โดย คุณ สุพิชฌาย์ สวนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 493 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย