นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดงาน
 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดซอง และการตรวจรับ ให้แก่ตัวแทนและพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

วันที่ 23 ม.ค. 57 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางโขมด อ.บ้านหมอ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดซอง การตรวจรับแก่ตัวแทนประชาคมและพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการพัฒนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง  
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางโขมด

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2557 เวลา 14.14 น. โดย คุณ สุพิชฌาย์ สวนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 777 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย