หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   5 พ.ย. 2561 41
โอนย้าย/รับสมัคร   รายชื่อผ้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 ส.ค. 2561 116
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป   23 ก.ค. 2561 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้แจัดจ้าง   26 มี.ค. 2561 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   31 ส.ค. 2560 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   7 ส.ค. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   7 ส.ค. 2560 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   2 ส.ค. 2560 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   14 ก.ค. 2560 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   12 ก.ค. 2560 126
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10