ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางโขมด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 พ.ย. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561244,13038,17056,38055,10968,69260,97154,31655,90736,16047,78626,559-744,180
256014,51127,85966,13448,09657,16256,05354,43450,86449,27646,69139,09252,097562,269
25597,19611,27033,85333,80230,95928,28619,40126,30727,00045,25432,14735,445330,920
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 ก.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,637,369
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี